Protecţia datelor cu caracter personal pentru website-ul www.sarsaila.ro

Pentru informarea dumneavoastră, datele personale sunt confidenţiale atunci când vizitaţi acest website, excepţie face cazului în care doriţi în mod voluntar să le dezvăluiţi.

Vă aducem la cunoștintă faptul că nu colectăm decat informațiile personale pe care le furnizați în mod voluntar și numai în scopurile specificate în aceste politicile de confidențialitate prezentate mai jos. Daca sunteţi minor, vărugăm să nu ne transmiteți datele personale!

În momentul când colectăm date personale, suntem obligați sărespectăm prevederile regulamentelor relevante privind protecția datelor cu caracter personal. 

Vă rugăm să citiți toate informatiile oferite mai jos, iar dacă aveţi întrebări sau neclarităţi cu privire la Politica noastră de protecţie a datelor personale, vă rugăm să ne anunţaţi la adresa de e-mail contact@sarsaila.ro

1. Aspecte Generale

Atunci când utilizați pagina web https://www.sarsaila.ro/ („Pagina Web”), care include și magazinul on-line („Magazinul Virtual”), SARSAILA PREZENTATORUL S.R.L. („Sarsaila” SAU “Operatorul de Date”) prelucrează în calitate de operator de date o serie de date personale despre dvs., conform legislației relevante privind protecția datelor personale.

Această politică de confidențialitate („Politica”) descrie ce tipuri de date sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate și care sunt drepturile dvs. în legătură cu aceste prelucrări.

Vă recomandăm să citiți această Politică înainte de a utiliza Pagina Web. Dacă nu sunteți de acord cu prevederile acesteia, vărugăm să încetați utilizarea Paginii Web. 

2. Datele cu caracter personal prelucrate de Societate

„Date cu caracter personal” reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (“Persoana vizată”).

Noi colectăm informații personale în conformitate cu reglementările aplicabile, de exemplu, pentru a vă trimite noutăți și știri prin e-mail, pentru a vă include și a participa în concursuri cu premii, pentru a notifica câștigătorii, a trimite publicații, broșuri și alte materiale promoționale sau a răspunde întrebărilor dvs., reclamațiilor și comentariilor.

Noi prelucrăm informațiile dvs. personale numai pe baza consimțământului dvs., a legilor sau a intereselor legitime ale datei operatorului, cum ar fi prelucrarea datelor dvs. în scopuri de marketing direct legate de publicitatea produselor sau serviciilor noastre (“comunicare comercială”), prin mijloace electronice sau prin alte forme de comunicare. În anumite cazuri, colectarea informațiilor dvs. personale va fi necesară pentru derularea unui contract între dvs. și Sarsaila, de exemplu atunci când achiziționați produse din magazinul nostru web, astfel încât să putem livra produsul la adresa de livrare solicitată și altele similare.

Societatea prelucrează următoarele categorii de date personale:

1. Date de contact și identificare necesare pentru crearea contului de utilizator pe Pagina Web;

2. Date de contact și identificare necesare pentru a comanda produse în Magazinul Virtual și pentru livrarea acestora la adresa solicitată;

3. Datele privind achizițiile efectuate prin Magazinul Virtual cum ar fi produsele achiziționate, sumele facturate și încasate, inclusiv date privind metoda de plată aleasă de utilizator, frecvența achizițiilor;

4. Date din corespondența utilizatorilor cu Operatorul de date (inclusiv conținutul acestora);

5. Datele privind interacțiunea utilizatorului cu Pagina Web – Operatorul colectează date privind modul în care interacționați cu Pagina Web prin utilizarea cookie-urilor. Pentru detalii cu privire la aceste tehnologii și modul de utilizare, vă rugăm să consultați Secțiunea 8 (Politica privind Cookie-urile).

Nu preluăm, nu înregistrăm şi nu utilizăm datele cu caracter personal ale minorilor, în limite rezonabile cunoașterii noastre, decât cu acordul părinților sau, după caz, al reprezentanților legali ai acestora.

Dacă sunteți minori, vă rugăm să nu ne trimiteți datele dumneavoastră personale, adică numele, prenumele, domiciliul, numărul de telefon sau adresa de e-mail, precum şi orice alte date care ar putea ajuta la identificarea dumneavoastră. Dacă totuși alegeți să ne trimiteți corespondență în care ne dezvăluiți date personale deși sunteți minori şi nu aveți acordul părinților sau, după caz, al reprezentanților legali, vă informăm că Societatea va refuza în mod expres să prelucreze această corespondență.

În cazul în care, în ciuda acestui fapt, se stabilește un contact la cererea minorului, în cazul transferului de date cu caracter personal de către minor, Sarsaila refuză în mod expres să accepte orice cerințe materiale sau morale care rezultă din procesarea contactul.

3. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Scopurile prelucrării datelor personale sunt:

3.1. Deschiderea de profiluri de utilizatori pe  Pagina Web Sarsaila;

3.2. Procesarea comenzilor online și livrarea comenzilor la adresa solicitată de utilizator;

3.3. Transmiterea de comunicări comerciale prin intermediul poştei electonice, prin telefonie mobilă sau prin poștă sau curier (în limitele consimțământului dvs.);

3.4. Participarea la sondaje, chestionare și concursuri cu premii organizate de Sarsaila. Pentru detalii cu privire la acest tip de prelucrare, vă rugăm să consultați Secțiunea 7 (Sondaje, chestionare și promoții de marketing);

3.5. Oferirea de răspunsuri la întrebările pe care le trimiteți dvs. sau la sfaturile, reclamațiile, comentariile dvs. și altele similare;

3.6. Efectuarea de diverse raportări / statistici privind modul de utilizare a Paginii Web și a serviciilor oferite de Sarsaila, respectiv a modului în care s-au derulat raporturile contractuale cu Societatea;

3.7. Soluționarea eventualelor dispute sau reclamații în legătură cu sau rezultând din activitatile prestate de Societate.

4. Comunicarea datelor către alte entități

Nu vindem, transferăm sau divulgăm informațiile pe care le colectăm pe site-ul nostru către orice persoană din afara Sarsaila fără consimțământul dvs., cu excepția  (1) cazurilor prevăzute de lege și atunci când este necesar pentru respectarea obligațiilor legale; (2) atunci când este necesar pentru protecția vieții sau a integrității corporale și nu sunteți în măsură să vă dați acordul pentru prelucrarea informațiilor personale; (3) atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de interes public, (4) când dvs. personal ați dezvăluit aceste informații și (5) atunci când este necesar să ne protejăm interesele legitime. Vom păstra informațiile dvs. personale doar pentru intervalul de timp necesar pentru atingerea scopurilor de mai sus. De exemplu:. Date a căror prelucrare este necesară pentru executarea contractului (de ex. în momentul cumpărării produselor noastre) sau pentru a lua măsuri la cererea dumneavoastră înainte de a încheia contractul, vor fi procesate cel mult pana la expirarea a 5 ani după îndeplinirea sau rezilierea contractului. Datele cu caracter personal pentru care suntem obligați să le păstrăm in vederea respectarea obligațiilor noastre legale va fi procesată până la expirarea perioadelor de păstrare specificate în reglementările relevante.

Societatea poate divulga toate sau o parte din datele personale către alți destinatari, după cum se arată mai jos:

4.1 Împuterniciților desemnați să prelucreze datele cu caracter personal în numele și pe seama sa, cum ar fi furnizori sau colaboratori care asistă Societatea în menţinerea şi desfăşurarea serviciile oferite prin intermediul acestor pagini web (de ex., furnizori de servicii de producere și întreținere a paginilor web, furnizori de servicii de livrare pentru produse comandate sau materiale promoționale,  furnizori / colaboratori în realizarea / executarea campaniilor de marketing și altele similare, colaboratori sau furnizori care pot oferi cele mai bune răspunsuri la întrebările dvs.)

4.2. Succesorului sau succesorilor legali, în cazul modificării statutului datorită divizării, fuziunii, restructurării sau altui transfer de control în cadrul societății;

4.3. Altor destinatari la care Sarsaila este autorizat sau obligat să divulge informații personale ale persoanelor în baza reglementărilor aplicabile.

5. Siguranţa folosirii cardului de credit

Sarsaila se angajează să aplice măsuri de securitate maxime pentru a proteja interesele clienţilor şi pentru a preveni posibilitatea utilizării abuzive a informaţiilor. Produsele/serviciile disponibile în cadrul Magazinului Virtual sunt comercializate prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de Stripe.

Tranzactia platii are loc prin redirectionarea browserului utilizatorului catre Stripe (operatorul sistemului de plati online). Prin urmare, numerele cardurilor de credit sau debit nu sunt stocate şi nu sunt accesibile Sarsaila.

Datele cu caracter personal necesare prelucrării plății sunt colectate în mod direct de Stripe (operatorul sistemului de plăți online), în calitate de operator de date cu caracter personal.

SARSAILA PREZENTATORUL S.R.L. nu poate fi trasă la răspundere pentru utilizare incorectă, ce nu poate fi stabilită ca urmare a unei breșe de securitate a magazinului web sau a omisiunii lui SARSAILA PREZENTATORUL S.R.L.

6. Trimiterea de mesaje prin e-mail

Când ne trimiteți corespondenţă electronică (ca un mesaj de poștă electronică care conține întrebarea, comentariul, plângerea, sugestia și altele similare sau prin intermediul formularului de contact de pe Pagina Web) care conține date personale prin care puteți fi identificat, vom folosi aceste informații pentru a satisface cererea dumneavoastră. Putem trimite adresa dumneavoastră de e-mail, precum și mesajul / solicitarea transmisă altor colaboratori (de ex. Furnizori) care pot răspunde cel mai bine întrebărilor dumneavoastră.

Toţi colaboratorii Societatii şi partenerii de afaceri sunt responsabili pentru respectarea regulilor de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

7. Sondaje, chestionare, promoții de marketing și anunțuri de angajare

Ocazional efectuăm sondaje sau vă putem solicita să completați chestionare pe Pagina Web. Datele colectate din aceste sondaje şi chestionare sunt folosite exclusiv în cadrul Societatii. În cazul în care pe o pagină sau prin intermediul conturilor noastre din rețelele sociale publicăm rezultatele unui sondaj, acestea sunt date statistice cumulative și nu conţin date personale.

Pagina Web poate conține informaţii despre diferite concursuri pe care le organizăm (“concursuri”) sau anunțuri de locuri de muncă disponibile în Sarsaila. Pentru aceste concursuri şi tombole care permit accesul electronic, cu excepția cazului în care se specifică în mod diferit în regulile concursului, vom folosi informațiile dvs. personale numai în scopul efectuării unui concurs (de exemplu, pentru a contacta un câștigător și pentru a ne îndeplini obligațiile legale privind organizarea concursului sau pentru procesul de recrutare în cazul locurilor de muncă vacante). Putem dezvălui acestor informații furnizorilor de servicii care ne ajută să organizăm concursul și care au obligația legală de a păstra confidențialitatea tuturor datelor disponibile sau autorităților publice pentru scopul îndeplinirii unor obligații legale. De asemenea, putem publica anumite date personale (e.g. numele, prenumele și valoarea premiului) pentru a îndeplini obligațiile legale sau pentru asigura transparența concursurilor organizate de noi.

SARSAILA PREZENTATORULS.R.L. nu poate fi trasă la răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea informațiilor din aceste pagini în scopuri care depășesc scopul propus.

8. Politica privind Cookie-urile

Pagina Web folosește așa-numitele “Cookie-uri”. Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, formate din litere și numere, care vor fi stocate pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente, prin intermediul unui browser web, pentru a oferi utilizatorului servicii și conținut de cea mai bună calitate ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.  Acestea stochează anumite informații (spre exemplu, limba preferată sau setări ale paginii web), pe care browserul dumneavoastră ni le poate retransfera atunci când accesați din nou Pagina Web (în funcție de durata de viață a Cookie-ului).

Folosim două categorii de Cookie-uri:

1. Cookie-uri strict necesare pentru funcționalitatea site-ului web

Anumite cookie-uri sunt strict necesare pentru a vă permite explorarea acestui website şi pentru a folosi serviciile şi caracteristicile lui fundamentale. Fără aceste cookie-uri, spre exemplu, nu veţi putea să accesaţi anumite zone securizate sau să urmăriţi coşul dvs. online de cumpărături. Aceste cookie-uri nu pot fi dezactivate.

Utilizăm următoarele cookie-uri obligatorii:

CookieScop
__ssidPentru procesarea plăților și pentru a ajuta la detectarea fraudelor.
__stripe_sid / __stripe_midPentru procesarea plăților și pentru a ajuta la detectarea fraudelor.
_longreads_prod_newAutentificare pentru conturile de membru Longreads.com. Activ numai atunci când sunteți autentificat, pe domeniile *.longreads.com.
akm_mobileStochează dacă un utilizator a ales să vizualizeze versiunea mobilă a unui site web.
botdlangFolosit pentru a urmări limba pe care un utilizator a selectat-o ​​pentru a vizualiza blogurile populare.
country_codeFolosit pentru a determina dacă bannerul cookie-ului trebuie afișat sau nu. Este setat imediat la încărcarea paginii și păstrat timp de 6 ore pentru a se aminti țara vizitatorului.
csrftokenCookie de securitate Python/Ajax utilizat pe accounts.longreads.com.
forterTokenPentru procesarea plăților și pentru a ajuta la detectarea fraudelor.
landingpage_currencyDefinește moneda afișată în paginile de destinație WordPress.com.
pd_dashboardÎnregistrează ultimul folder utilizat în tabloul de bord Crowdsignal, astfel încât să poată fi redeschis la următoarea vizită a utilizatorului.
PD_USER_AUTHCookie de conectare folosit pentru a identifica utilizatorul Crowdsignal.
sensitive_pixel_optionÎși amintește starea de acceptare a vizitatorilor la bannerul cookie. Setați numai când vizitatorul face clic pe Accept.
wordpress_logged_in*Verifică dacă vizitatorul actual este sau nu un utilizator autentificat în WordPress.com.
wordpress_test_cookieVerifică dacă cookie-urile sunt activate pentru a oferi o experiență adecvată pentru utilizator.
wp-settings-{user_id}Mentine configurația wp-admin a unui utilizator.
wp_sharing_{id}Urmărește dacă un utilizator a efectuat sau nu deja o acțiune.
 trac_form_token Folosit ca un token de securitate pentru protecția cererilor falsificate între site-uri. 
 trac_session  Folosit pentru a păstra informații despre sesiunile anonime.

2. Cookie-uri opţionale

Folosim în interiorul site-ului nostru acest tip de cookie-uri pentru a vă permite o mai bună experienţă a folosirii acestuia. Informaţiile primite de la aceste cookie-uri ne ajută să înţelegem modul în care vizitatorii noştri folosesc website-ul pentru a putea îmbunătăţi calitatea conţinutului prezentat dumneavoastră si a experientei de navigare.

Cookie-uri opționale includ, printre altii, cookie-uri Google Analytics (un serviciu de analiză web a Google Inc.). Acest tip de cookie-uri monitorizează participarea și analiza succesul site-ului, care sunt disponibile pentru Sarsaila ca date statistice, fără datele personale ale utilizatorilor individuali). Exista posibilitatea sa utilizam și cookie-uri ale rețelelor sociale (de ex. Facebook), care permit utilizatorului să distribuie conținut specific pe rețelele sociale prin de contul propriu.

Folosim următoarele cookie-uri opționale:

CookieScop
__pdvtFolosit în jurnalul datelor sondajului Crowdsignal pentru a ajuta la depanarea problemelor clienților.
_hjIncludedInSample
mp_6d7c50ad560e01715a871a117a2fbd90_mixpanel
optimizelyBuckets
optimizelyEndUserId
__hstc
hubspotutk
optimizelySegments
Adună informații care ne ajută să înțelegem cum interacționează vizitatorii cu site-ul nostru web, ceea ce ne permite să creăm o experiență mai bună pentru vizitatori.
abFolosit pentru „testarea AB” a noilor funcții.
nux_flow_nameIdentifică ce flux de înregistrare a fost afișat utilizatorului.
tk_ni / tk_ai / tk_qsAdună informații pentru propriul instrument de analiză cu privire lamodul în care sunt utilizate serviciile noastre. O colecție de valori interne pentru activitatea utilizatorului, folosită pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului.
tk_*rCookie-uri de referință utilizate pentru a analiza comportamentul referitor pentru site-urile conectate Jetpack folosind Sarsaila.
utma / utmb / utmc / utmt / utmz / ga / gat / gidGoogle Analytics. Adună informații care ajută să înțelegem cum interacționează vizitatorii cu site-ul nostru web, ceea ce ne permite să creăm o experiență mai bună pentru vizitatorii noștri. Utilizatorii noștri pot implementa, de asemenea, Google Analytics pe propriile lor site-uri web.
adsUrmărește dacă un vizitator a făcut clic pe un anunț înainte.
lr_nwContorizează și urmărește afișările de pagină pe Longreads.com. Folosit pentru a determina dacă se afișează sau nu mesajul pop-up de membru.
wordpress_eliReduce afișarea reclamelor pentru vizitatorii frecvenți.

Când accesați pentru prima oară site-ul web, va apărea o etichetă care vă avertizează despre existența cookie-urilor și vă solicită aprobarea de acceptare a acestora. Puteți accepta utilizarea cookie-urilor dând clic pe Butonul OK în notificare privind utilizarea cookie-urilor pe site. Datele personale nu vor fi colectate înainte de a da consimțământul pentru prelucrarea datelor în modul indicat

În măsura în care cookie-urile sunt gestionate pe cont propriu, aveți dreptul să retrageți în orice moment consimțământul oferit anterior de utilizare  cookie  pe acest site web, în pagina de Gestionare a cookie-urilor.

În cazul în care refuzați să acceptați cookie-urile funcționalitate și / sau calitate conținutului site-ului ar putea fi afectată. Excludem orice răspundere pentru orice pierdere de funcționalitate și / sau calitate a conținutului site-ului în aceste cazuri.

9. Drepturile persoanelor vizate

Consimtamântul de prelucrare a datelor personale nu este obligatoriu, dar refuzul de a acorda acces la prelucrarea datelor așa cum este menționat mai sus poate  împiedica utilizatorul să utilizeze tot sau o parte din conținutul oferit de site-ul web sau să acceseze informații despre produsele / serviciile oferite de Sarsaila.

Prin transmiterea datelor personale către Sarsaila, “persoana vizată” nu renunță la drepturile sale garantate de reglementările României pentru protecția datelor personale și în special dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal din baza de date dacă acestea sunt incomplete, incorecte sau nepotrivite sau prelucrarea acestora nu respectă prevederile reglementărilor ale României.

În calitate de persoană vizată, beneficiați de o serie de drepturi, printre care:

a) Dreptul de acces: Utilizatorii ale căror date sunt prelucrate au dreptul de a primi confirmarea, precum și accesul la datele personale referitoare la acestea și la informațiile de procesare, categoriile de date personale, destinatarii datelor, perioada pentru care vor fi stocate datele și alte drepturi

b) Dreptul la rectificarea datelor: Utilizatorii au dreptul săsolicite modificarea informațiilor personale incorecte sau completarea datelor incomplete.

Utilizatorii înregistrați au acces la datele lor în orice moment și pot să le editeze / să le modifice direct din contul lor.

c) Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal: În anumite condiții, utilizatorii au dreptul de a șterge informațiile personale la care se referă. Utilizatorii înregistrați își pot șterge contul în orice moment.

d) Dreptul de retragere a privilegiilor: utilizatorii au dreptul în orice moment să își retragă consimțământul oferit la o dată anterioară pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

e) De asemenea, în anumite circumstanțe, utilizatorii au dreptul să depună obiecții la prelucrare datelor personale, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor şi dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal.

Pentru toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal și pentru aplicarea drepturilor menționate mai sus, vărugăm să contactați adresa de contact menționată la articolul 10 din prezentele Reguli.

f) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: Dacă credeți că drepturile dvs. sunt încălcate, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România.

În funcție de solicitarea utilizatorului / “persoana vizată”, Sarsaila se angajează:

1. Să confirme utilizatorului dacă îi prelucrează sau nu îi procesează datele personale referitoare la respectivul utilizator / “persoana vizată”;

2. Să corecteze sau să șteargă, cu titlu gratuit și fără întârziere, a datelor personale referitoare la utilizator / “persoana vizată”;

3. Limiteze sau să oprească prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor / “persoanelor vizate”.

10. Contact

Pentru orice întrebări privind protecția datelor dvs. personale, precum și pentru îndeplinirea drepturilor și cerințelor menționate mai sus, puteți contacta ofițerul pentru protecția datelor în SARSAILA PREZENTATORUL S.R.L. prin trimiterea unui e-mail la adresa: contact@sarsaila.ro sau prin poștă la adresa sediului nostru: SARSAILA PREZENTATORUL S.R.L., Strada Nițu Vasile nr. 51, București.  Sarsaila nu răspunde solicitărilor anonime.

11. Adoptii:
Secțiunea “Adopții” a Magazinului Virtual reprezintă o inițiativă non-comercială și are rolul de a pune în legătură posesori de pisici, care încearcă să găsească un cămin pentru animalele de companie, și doritori de pisici.
Pentru a posta un anunț, utilizatorul va fi de acord cu crearea unui cont de utilizator.
Odată postat un anunț, utilizatorul este de acord că poate fi contactat de către posibili doritori prin intermediul numărului de telefon.
Numărul de telefon va deveni vizibil doar pentru utilizatorii care își manifestă dorința de a adopta.
Orice încercare de a comercializa pisici prin intermediul secțiunii “Adopții” va duce automat către ștergerea anunțului și dezactivarea contului.
Sarsailă nu se face răspunzător pentru sănătatea animalelor, transportul lor sau orice alte evenimente care pot apărea în procesul de adopție.
În cadrul secțiunii, vor fi acceptate doar anunțuri referitoare la adopții de pisici, nu și de alte animale.